Основни насоки в дейността на фирмата

Разработка на информационни системи в среда на Oracle.

Създаване на потребителски софтуер.

Доставка, инсталиране, настройка и поддръжка на компютърни системи.

Обучение и консултантска дейност в областта на разпределените бази данни и

защита на информацията.

Основни разработки

Собствени разработки:

 • оперативно следене на товарителници на куриерска фирма ТНТ - България - ЕООД, включващо трансфер на данни от и за страната.
 • Следене на лизингови договори за фирма Синит АД (ПИЛК и Daewoо).
 • Customer service & Dispatcher на куриерска фирма ТНТ - България - ЕООД.
 • Iистема за следене договорите с клиенти на куриерска фирма ТНТ - България - ЕООД.
 • ХАРИС ERP - Личен състав, ТРЗ, Склад, Фактуриране, Дневници по ДДС, Рецепти, Производство, Счетоводство, Трудова медицина, Оценка на риска, Графици, Форма 76, Контрол на достъпа, Кандидати за работа, Електронни заявки за отпуски.
 • New Law - система за отчитане на труда на адвокатите за Адвокатска кантора Борислав Боянов.
 • DentaLab - Поръчки и склад на зъботехника за фирма Естадент.
 • MediCare система за обслужване на болничното лечение в клиника по сърдечна хирургия на НЦССЗР.
 • MedicareH система за обслужване на клиника по пластична хирургия "ЕСТЕ Клиник"
 • MediCare Prof система за обслужване дейността на заводска медицинска служба, Трудова медицина и оценка на риска.
 • MediCare GP система за обслужване Личните лекари.
 • ZaloG система за обслужване на заложни къщи.

Като подизпълнител е разработвала на база Oracle, софтуер за:

 • ComSalary система за работни заплати внедрена в Метро кеш енд кери, Юнион Миниер, Спарки - Русе, Химволокно - Черкаси в Украйна.
 • Com Medic система за медицинско обслужване внедрена в Юнион Миниер.
 • Мониторинг на подземни води към комитет по геология.
 • Разрешителни за ползване на водни ресурси към МОСВ.
 • Събиране на данни за нефтените сондажи в България към комитет по геология.
 • Софтуер за обработка на акции за Райфайзенбанк.
 • Софтуер за митническо обслужване на фирма ЦТКТ.
 • Адаптиране на банков софтуер на английската фирма Капити за нуждите на българския банков пазар.
 • Помощни системни модули.

Разработваните проекти са реализирани на програмни езици от типа на Dbase 3.0, Pascal, Clipper 5.3, Microsoft C, C++, Access, Delphi 4.00, Delphi 2006, Oracle SQL. Като собствени специалисти фирмата разполага с инженери и математици, чиито образователен ценз и професионални квалификации отговарят на изискванията за осъществяване на дейността по офертата. При решаването на възникналите проблеми фирмата има възможност да ползва специалисти и техника и на други фирми, за което има сключени споразумения, като по този начин да осъществи най - бързо и качествено обслужване на клиента.

 

За Фирми до

15 служителя

при закупуване на

Личен състав и ТРЗ

30 % отстъпка от стойността на лицензите

 

 
 

Copyright ©2003 "M & D Soft" Ltd.